BHP Ochrona

Produkty i Usługi BHP na najwyższym poziomie

Nauszniki ochronne

Wśród produktów BHP, zapewniających bezpieczeństwo pracownikom, bardzo istotną rolę odgrywają środki chroniące narządy słuchu. Często bowiem praca wiąże się z koniecznością przebywania w dużym hałasie, co może prowadzić nie tylko do trwałych uszkodzeń słuchu, ale nawet do głuchoty.

Ochrona słuchu

Ochrona narządów słuchu, jeśli nie jest możliwa redukcja hałasu, polega na stosowaniu zewnętrznych i wewnętrznych elementów ochronnych. Do zewnętrznych należą szeroko rozumiane nauszniki ochronne. Wyglądem przypominają spore słuchawki, ich budowa i funkcje są jednak nieco bardziej skomplikowane.

Dobre nauszniki ochronne zbudowane są zazwyczaj z dwóch elementów - dwu czasz tłumiących oraz łączącej je sprężyny dociskowej. Sprężyna umiejscowiona jest na szczycie głowy, na potylicy lub przy podbródku, a niektóre modele maja możliwość dowolnej konfiguracji tych ustawień. Czasze tłumiące są wypełnione tworzywem, pianką tłumiącą lub cieczą. Powinny ściśle przylegać do głowy wokół uszu, obejmując dokładnie małżowiny uszne. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie dokładnego tłumienia hałasów.

Niektóre modele nauszników ochronnych to tzw. nauszniki nahełmowe, czyli takie, które można zamontować bezpośrednio na hełmie, który ma do tego odpowiednio przygotowane otwory i miejsce.

Układy elektroniczne

Producenci oferują dodatkowe elementy, ułatwiające sprawne funkcjonowanie - nauszniki przecież skutecznie tłumią hałasy dobiegające z zewnątrz, co z jednej strony chroni słuch pracownika, ale może też stwarzać ryzyko, że nosząca je osoba nie usłyszy sygnałów ostrzegawczych lub ostrzeżeń. Dlatego też niektóre nauszniki ochronne wyposażone są w układy elektroniczne - można je podzielić na trzy rodzaje:

  1. Aktywna redukcja hałasu - pozwalają tłumić hałas zewnętrzny odpowiednio do jego natężenia.
  2. Regulowane tłumienie - wzmacniają natężenie dźwięków o niskich częstotliwościach, tłumiąc wysokie częstotliwości, charakterystyczne przede wszystkim dla pracy maszyn, np. młota pneumatycznego czy szlifierki, a jednocześnie nie wygłuszają mowy czy sygnałów ostrzegawczych.
  3. Łączność bezprzewodowa/przewodowa - tłumienie hałasu nie zakłóca możliwości swobodnej komunikacji za pomocą mikrofonu i odbiornika zamontowanych bezpośrednio w nausznikach. Zazwyczaj jest to wykonalne dzięki wykorzystaniu radia. Tego typu produkty oferuje między innymi renomowany producent Delta Plus.