BHP Ochrona

Produkty i Usługi BHP na najwyższym poziomie

Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia w zakresie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.).

Naszym Klientom proponujemy:

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP:

  • dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, a także studentów odbywający praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy

SZKOLENIA OKRESOWE BHP:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Organizujemy szkolenia w formie kursów i seminariów organizowanych w siedzibie Klienta, a także w systemie E-learning.

Posiadamy duże doświadczenie w szkoleniu pracowników różnych branż. Wiemy w jaki sposób zainteresować słuchaczy i jak w ciekawy sposób przedstawić najważniejsze informacje.

Szkolenia przeprowadzamy z wykorzystaniem sprawdzonych pomocy dydaktycznych: filmów, skryptów oraz prezentacji multimedialnych. Każde szkolenie jest dostosowywane do charakterystyki Państwa firmy i porusza zagadnienia dotyczące konkretnych stanowisk pracy.